Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

školení na lodě
http://www.pujcovna-plavidel.cz/ridicak-na-lode.html

 

skoková překážka jednoduchá

Výška standard 60 cm, (je povolena tolerance (5 cm, tj. 55 cm až 65 cm), u mini 35 cm (je povolena tolerance (5 cm, tj. 30 až 40 cm). Šířka překážky je min. 120 cm. Překážky mohou mít plochu úplně nebo částečně vyplněnou např. reklamní tabulí, proutěnkou nebo více laťkami. Všechny překážky musí mít nahoře shazovací laťku, která spadne, když se jí pes dotkne. Laťka má mít výšku nebo průměr do 3 cm a doporučuje se, aby byla barevně zvýrazněna. Kovové nebo umělohmotné laťky se nedoporučují. Postranice u skokových překážek by měly být udělány tak, aby nemohly být zaměněny za skutečný skok.

skok daleký

Je sestaven ze tří až pěti prvků, které jsou od sebe stejnoměrně vzdáleny a umožňují skok dlouhý od 120 do 150 cm, u mini 60–75 cm. Délka prvků je 120 cm, šířka je 15 cm, výška nejnižšího je 15 cm, nejvyššího 28 cm a jsou mírně skosené; prvky musí být lehce shoditelné. Všechny čtyři rohy kompletní překážky jsou označeny tyčemi vysokými asi 120 cm, bez ostrých hran. Vzdálenost tyčí od překážky musí být co nejmenší. Na parkuru musí být skok daleký zařazen tak, aby náběh na něj byl v přímém směru.

tunel pevný

Vnitřní průměr obou otvorů je 60 cm, délka tunelu od 3 do 6 m. Tunel musí být z poddajného materiálu umožňujícího vytvořit jeden nebo více oblouků. Tunel musí být pevně fixován, aby se v průběhu závodu neměnil jeho tvar ani pozice.

tunel látkový

Vchod je tvořen pevnou částí ve tvaru tunelu. Je dlouhá 90 cm, vysoká 60 cm a široká 60-65 cm. Východ z tunelu je z měkkého materiálu, nejlépe pogumované látky (odolná vůči dešti, vlhku). Nesmí být příliš lehký ani příliš těžký. Délka látkové části tunelu je 3 - 3,5 m. Tunel musí být pevně fixován, aby se v průběhu závodu neměnil jeho tvar ani pozice.

šikmá stěna "Áčko"

Skládá se ze dvou ploch tvořících u SA úhel 90 stupňů, výška od země 1,9 m. Pro MA je dovoleno úhel zvětšit a tím šikmou stěnu snížit až na 1,7 m. Na mistrovských závodech musí být pro MA použita snížená výška. Šířka je min. 90 cm, v dolní části až 115 cm. Na rampách jsou v pravidelných vzdálenostech (25 - 40 cm) připevněné lišty usnadňující výstup a zabraňující sklouznutí. Kontaktní zóny jsou vyznačeny v délce 106 cm, měřeno od země. Pomocná lišta musí být připevněna nejméně 10 cm nahoru nebo dolů od horní hranice kontaktní zóny. Vrchol šikmé stěny nesmí být pro psa nebezpečný, a musí být zabezpečen proti zranění.

kladina

Výška od 120 do 135 cm, šířka 30 - 40 cm. Délka každé části 360 - 420 cm. Náběhové a sestupné rampy mohou být opatřeny malými lištami připevněnými v pravidelných odstupech asi 25 cm. Lišty usnadňují nástup na překážku a zabraňují případnému sklouznutí. Na náběhové a sestupové části ramp musí být v délce 90 cm, měřeno od země, vyznačena kontaktní zóna. V odstupu 10 cm od kontaktní zóny nesmí být žádná lišta.

houpačka

Šířka 30 - 40 cm, délka 365 - 425 cm, výška středové osy od země se rovná jedné šestině délky houpačky. Kontaktní zóna je stejných rozměrů a stejně značena jako u kladiny. Houpačka musí být stabilní a vyvážená tak, aby se nástupní část prkna (rampy) po zhoupnutí samovolně sklápěla zpět. Na houpačce nesmí být žádné pomocné lišty.

stůl

Čtvercová plocha min. 90x90 cm, max. 120x120 cm. Výška je pro SA 60 cm, pro MA 35 cm. Strany stolu jsou označeny A, B, C, D. Stůl musí být stabilní, zajištěn proti překlopení a musí mít neklouzavý povrch. U her může být stůl použit jako start/cíl, ale v tomto případě se nepočítá jako překážka.

viadukt

Výška L 55-65 cm, M 35 - 45 cm, S 25 - 35 cm, Minimálně 120 cm široký a cca 20 cm silný. Ve spodní části je jeden nebo dva otvory-tunely. Na vrcholu viaduktu jsou lehce shoditelné segmenty půlkruhového tvaru,které nejsou pro psa při skoku nebezpečné

kruh

Průměr vnitřního otvoru kruhu je min. 38 a max. 60 cm. Vzdálenost středového bodu otvoru od země je u SA 80 cm a u MA 55 cm. Jako materiál pro výrobu kruhu se doporučuje motocyklová pneumatika nebo pogumovaná textilie. Spodní vnitřní část kruhu musí být z bezpečnostních důvodů vyplněna. Zavěšení kruhu musí být pružné, pevné zavěšení není povoleno. Překážka musí být natolik stabilní, aby ji pes nemohl lehce povalit. Na parkuru musí být proskokový kruh zařazen tak, aby náběh na něj byl v přímém směru.

zeď

Výška L 55-65 cm, M 35 - 45 cm, S 25 - 35 cm. Minimálně 120 cm široká a cca 20 cm silná. Zeď musí mít na vrcholu lehce shoditelné členy půlkruhového tvaru, které nebudou pro psa při skoku nebezpečné.

slalom

Počet tyčí je sudý - 6, 8, 10 nebo 12. Jejich výška je v rozmezí 100 až 150 cm. Tyče jsou od sebe vzdáleny 50 - 65 cm, musí být zachován stejný rozestup mezi tyčemi po celé délce slalomu. Zpravidla se používá slalom s 12-ti tyčkami. Slalom musí být pevně fixován, aby se v průběhu závodu neměnil jeho tvar ani pozice.

 

  RYŠAVÝ RADOSLAV-RENO

   Klempířské a zámečnické práce    Radoslav Ryšavý  Bartákova 13  Brno

          email:  rrysavy@nbox.cz

Vyrábíme soupravy překážek na Agility a sportovní kynologii

 

 

1)překážka skoková

skoková překážka jednoduchá  2280     *  skok daleký-komplet    2830

kruh-skok   4 260 * zeď  4 750  * viadukt  5 050

         

    2)překážka probíhací

pevný tunel-6m   4850     pevný tunel-5m   4550

držáky na držení tunelu 4 ks   2910

látkový tunel   4500        slalom ze dvou kusů    2720

           

   3)překážka s kontaktními zónami

šikmá stěna A  8950, kladina  9060  houpačka  5080  stůl(120x120)   3450,

 Prezentace překážek na www.prekazky-reno.ic.cz

NÁCVIK JEDNOTLIVÝCH PŘEKÁŽEK

 

Chcete-li, aby agility Vašeho psa opravdu bavilo, musíte v něm od začátku vzbudit dojem, že na světě neexistuje větší zábava, než je agility. S pejskem si proto během výcviku hodně hrajte (zejména jde-li o štěně) a hlasitě se radujte z každého (byť jen malého) pokroku. Psa odměňujte jeho oblíbenou hračkou nebo pamlskem. Nezapomeňte, že méně je někdy více a že krátké výcvikové lekce plné radosti dají Vašemu psovi mnohem více, než dlouhý nudný nácvik.

Učíte-li psa novou překážku, zjednodušte její překonání, jak jen to jde. Zejména začínající pes by neměl zažít na překážkách nic nepříjemného.Už malé štěnátko můžete seznámit s tunely, skokovkami s latí nízko u země a kladinou. Dbejte ale, abyste štěňátko od výcviku neodradili třeba tím, že spadne z kladiny. S nácvikem fyzicky náročnějších překážek (áčko, houpačka) raději počkejte až do doby fyzické dospělosti Vašeho psa. U malých plemen to bývá kolem šestého až osmého měsíce věku, u středních kolem desátého a u velkých plemen až po jednom roce věku psa. Obvykle není kam spěchat, začít se dá i v několika letech. Psa mladšího jednoho roku nenechte skákat obvyklou výšku skokovek, laťku raději snižte. 

Rozmyslete si dopředu, jaké povely budete používat - nejčastěji užívané povely jsou uvedeny v závorce u každého názvu překážky. Vyberte si pouze jeden povel pro každou překážku a ten používejte stále, jen tak si pes spojí příslušnou překážku s povelem. Zvolené povely by si neměly být podobné - např. na povel "stůl" se mnohý pes zastaví, zná-li povel "stůj". (Pro stůl se používají povely Tisch, Nahoru, Na stůl, Místo, Stolek - ale i zmíněné Stůl). 

Ukazujte tou rukou (nataženou!), která je blíže ke psu. Voďte psa střídavě po pravé i levé ruce. Nezapomínejte dávat od počátku před překonáním překážky psovi zvolený povel. Všimněte si, že pes reaguje na pohyb psovoda více než na slovní povel. Využijte toho při tréninku a pomozte psovi do správného směru nejen výrazným pohybem ruky, ale i celého těla. 


Skokové překážky (Hop): Požádejte někoho, aby Vám psa podržel jeden až dva metry před překážkou (u malých psů stačí menší vzdálenost). Laťku dejte zprvu tak nízko, aby ji pes neměl tendenci podlézt. Stoupněte si za překážku čelem ke psu a psa přes ni zavolejte. Jakmile pes překážku překoná, ihned ho odměňte a dejte najevo svou velkou radost nad tím, jak je šikovný. Cvik několikrát zopakujte. Postupně přejděte k tomu, že Vy i pes budete stát před překážkou, dáte psovi povel, společně vyběhnete směrem k překážce a pes překážku překoná.

Na skok daleký (Hop, Hopla) je třeba nechat psa více rozběhnout a zpočátku skok neroztahovat do plné délky. Obdobně se cvičí i proskokový kruh (Skrz, Hop, Kruh). 

Tunely (Skrrz, Tunel, Dolů): Pevný tunel nastavte do přímého směru a zkraťte na nejmenší možnou délku. Požádejte jinou osobu, aby Vám psa podržela u ústí tunelu a lákejte psa skrz tunel (nezapomeňte přitom používat povel!). Až si pes na tunel zvykne, natáhněte tunel na celou délku. Stejně jako u nácviku skokových překážek přejděte postupně k tomu, že budete vybíhat spolu se psem k ústí tunelu a do tunelu jej na povel vyšlete. Aby se pes v tunelu neotáčel a nevracel se, musí ho na konci tunelu čekat něco příjemného, tedy buď Vy (takže běžíte podél tunelu tak, abyste na jeho konci byli alespoň v počátcích rychleji než Váš pes), anebo odměna (hračka nebo pamlsek). Je dobré nejprve psa naučit s jistotou překonávat pevný tunel, rovný (natažený) i úplně zahnutý (třeba do tvaru písmene "U"), a teprve poté přistoupit k nácviku látkového tunelu. 

U látkového tunelu zpočátku zvedněte látku (je lépe, když poprosíte někoho o pomoc), protože pes vlastně vůbec nevidí, kam jde. Postupně látku zvedejte méně a méně, až si pes zvykle běžet přímo dopředu, aniž by mu vadil zakrytý výhled. Při nácviku látkového tunelu je důležité, aby pes v látkové části neuhýbal do stran, protože by se mohl v látce zamotat. Dbejte proto na to, aby měl pes dostatečnou motivaci pro proběhnutí tunelu rovně dopředu. Za větrného počasí s látkovým tunelem buď vůbec necvičte, nebo požádejte někoho, aby látkovou část přidržel v přímém směru. Pokud by se Vám pes v látkové části náhodou zamotal, rychle mu pomozte ven a povzbuďte ho. Pro mnoho psů bývá tento okamžik natolik traumatizující, že se pak začnou látkového tunelu obávat, proto se mu snažte předcházet.

Slalom (Slalom): Patří mezi nejobtížnější překážky v agility. Existuje několik způsobů nácviku této překážky, mezi nejpoužívanější patří tzv. ulička a nácvik slalomu s ukazováním, který se většinou praktikuje u nás. Raději použijte zpočátku méně tyček (6) a až pes pochopí princip slalomu, přidejte další. Navádějte psa tak, aby měl první tyčku po levé straně. Do ruky vezměte hračku nebo pamlsek, stoupněte si čelem ke psu, který sedí hlavou těsně za první tyčkou. Ukazujte rukou s hračkou psovi. Je lépe si zkusit předem provlnit ruku slalomem, jdete-li ho pozpátku. Zpočátku veďte psa jednou po pravé, jednou po levé ruce - a dost. Slalom cvičte často, ale vždy jen v krátkých časových úsecích, abyste udrželi psovu pozornost. Počítejte s tím, že základní nácvik slalomu trvá několik měsíců. Buďte trpěliví a dávejte si velký pozor na to, jak psovi ve slalomu ukazujete - špatné ukazování bývá nejčastější příčinou problémů při nácviku slalomu. Často používejte povel pro slalom a chvalte psa za každý pokrok. Podél slalomu se pohybujte pokud možno ve stejném tempu a vzdálenosti, psovi to pomůže držet ve slalomu rytmus. Až bude Váš pes slalom s jistotou překonávat na ukazování, začněte ho vést k větší samostatnosti - používejte povel, ale nepředklánějte se a neukazujte. Pokud pes projeví snahu slalom překonat (i kdyby udělal jen jedno nebo dvě tempa), nadšeně ho pochvalte, odměňte a povzbuďte ho k další práci. Při troše trpělivosti a důslednosti psa za pár měsíců naučíte celý slalom. 

Zónové překážky (Nahoru; někdo má pro každou zvláštní povel. Hodně psovodů má speciální pro houpačku - Houpačka, Bum, Wippe, což je logické, neboť zatímco kladinu pes plynule a rychle vybíhá, na houpačce se musí zhruba za polovinou zastavit a ze svého zorného úhlu zpravidla není schopen předem rozpoznat, zda jde o kladinu či houpačku a svou rychlost tomu přizpůsobit): Na barevně odlišené konce (zóny) áčka, kladiny a houpačky musí pes šlápnout alespoň jednou tlapkou (v tréninku alespoň čtyřmi). Áčko je lépe zpočátku rozložit (je to výhodnější pro nácvik kontaktních zón). Vysílejte psa na áčko alespoň ze dvou metrů (malé psy raději z větší vzdálenosti), aby se na něj naučil nabíhat, a ne vyskakovat. Na kladině a houpačce zpočátku psa jistěte proti pádu. Houpačku nezařazujte při prvních cvičeních a požádejte někoho o přidržení houpačky, aby se sklopila velmi pomalu. U všech zónových překážek dbejte na to, aby pes sešel až na úplný konec překážky. Jsou to jediné překážky, kde je právě proto vhodné začít na vodítku.

 

 

 

Nabízíme vám ubytování psů v době vaší dovolené. Pes je ubytován v mobilní buňce o velikosti 4x2,5 m s vlastním výběhem s možností přitopení v zimních měsících , nebo v obytné dřevěné chatě o velikosti 4x4 m s vlastním výběhem.  Pes je venčen 5x denně s možností výcviku . pes je krmen 1xdenně zpravidla navečer granulemi Nutrican,nebo vámi dovezenou stravou. Možnost vařené stravy ( za příplatek).

Cena 150kč,-/den + strava.Bez rozdílu plemene a v případě nutnosti veterináře se potřebné náklady hradí z vratné kauce.

Nutno předem objednat, sebou přivezte platný očkovací průkaz,obojek,vodítko,případně náhubek, pokud možno jeho pelíšek či jen deku,aby mu nebylo smutno,hračku kterou má rád a vratnou kauci ve výši 5000 kč,- .