Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace

 

Meteoradar

http://www.slunecno.cz/meteoradar/

   Více smajlíků ke stažení   Více smajlíků ke stažení      Více smajlíků ke stažení  Více smajlíků ke stažení     Více smajlíků ke stažení Více smajlíků ke stažení Více smajlíků ke stažení

bara.png

 

meziricko-28.jpg

 

Obrazek  Obrazek

Obrazek

clip_image002.gif

     F O T O G A L E R I E

 

 

 

Informace pro členy

Odkaz na Stanovy ČKS  : 
http://www.kynologie.cz/rady-a-predpisy/        

 

 Členství  v Českém kynologickém svazu.

V souladu s platnými stanovami je povinnost každého člena ČKS uhradit členský příspěvek na daný rok nejpozději do 31.12. roku předchozího.

Pokud  funkcionáři  ZKO zaslali  novelizované seznamy ve stanoveném termínu 20.1.2012  byly jim již průkazky nových členů a známky ČKS na rok 2012 zaslány. Jejich členové tak již  mají nové známky na rok 2012 ve svých legitimacích .

  Upozorňujeme, že v loňském roce bylo na základě skutečnosti, že účastník zkoušek  nebyl  členem ZKO ČKS, členem kolektivního člena ČKS  nebo jiné organizace ČMKU, zrušeno několik  úspěšně složených  zkoušek z výkonu.

 Ověřte si proto svoje členství v seznamech, které jsou vždy aktualizované zasílány pověřené osobě dané ZKO s novými průkazkami .

 ZKO mohou průběžně zasílat hlášení o nových členech, termíny hlášení i termíny pro vyhotovení průkazek nových členů jsou uvedeny v INFO 2/2011  i na webu www.kynologie.cz . Poslední letošní termín pro přihlášení  nového člena je 10.září 2012, resp. pro vyřízení 30.9.2012. Následná hlášení  nových členů nejsou reálná, protože se připravují seznamy členů všech více jak 500 členských ZKO ČKS, tak  aby mohly být odeslány  k aktualizace na rok 2013  do poloviny listopadu 2012.

  Členskou základu kolektivní členů zasílají chovatelské kluby, kluby speciálního výcviku do termínu 25.3.2012 . I jejich seznamy mohou být v průběhu roku doplňovány. V případě, že  účastník zkoušek, který není členem ZKO ČKS není uveden ani v seznamu kolektivního člena ČKS ( a na zkouškách se uvedlo kolektivní členství v ČKS ) ,  bude složená zkouška zrušena.

 Nové národní a mezinárodní zkušební řády.

   Oba řády si můžete zakoupit v Základních kynologických organizacích a jsou určeny pouze pro potřebu ZKO a klubů. Objednané řády byly  sekretariátem vyřízeny  v pořadí  doručení.  Objednávkový list pro ZKO a kluby ČKS  naleznete na  www. kynologie.cz .

   Upozorňujeme, že jiným způsobem ZŘ  nerozšiřujeme !  

   Český kynologický svaz vydal novelizovaný  Národní  zkušební řád pro sportovní výcvik psů v České republice. Kromě drobných organizačních úprav -registrace psů BPP, nutnost členství všech účastníků zkoušek včetně funkcionářů na nich působících - obsahuje novou část zkoušek pro malá plemena.  Ostatní zkoušky zůstávají beze změny

   Návrh tohoto řádu byl v říjnu odeslán MSKS, vzhledem k tomu, že nebyly zaslány žádné připomínky , byl  v lednu zadán do tisku .  Cena  25,- Kč.

  Na základě schválení nového znění Mezinárodního zkušebního řádu FCI , zajistil Český kynologický svaz kvalifikovaný překlad  textu a prostřednictvím výcvikové komise ČKS  i odbornou úpravu textů. Současně s tímto byl zrušen zkušební řád SV - SchH . Novelizovaný zkušební řád obsahuje celou řadu nových zkoušek . Cena  30,- Kč.

  Každá ZKO ČKS obdržela  zdarma jeden výtisk každého ZŘ.

 Znění zkušebních řádů nebude v dohledné době umístěno na web ČKS .

 

  Registr psů bez prokázaného původu v evidenci ČKS .

   Český kynologický svaz provádí od ledna 2011 registraci psů bez prokázaného původu , kterým  vystavuje výkonnostní průkaz na základě předložení žádosti s dokladem o očipování jedince.

  Tento průkaz opravňuje jedince k účasti na všem akcích konaných organizacemi FCI u nás i v zahraničí a na rozdíl od ostatních organizací, které po našem vzoru začaly psy BPP evidovat je natolik jedinečný , že evidence zkoušek těchto u ČKS registrovaných jedinců z akcí posouzených rozhodčími delegovanými ČKS je samostatnou části  centrální evidenci plemenné knihy .

  Každý se tedy již dnes může na stránkách ČKS ( www.kynologie.czpodívat , kdo, se kterým psem ( a to s průkazem původu nebo registrem BPP ), kdy,kde ,s jakým výsledkem ( body , známka)  a u kterého rozhodčího zkoušku absolvoval( splnil nebo nesplnil ). Prozatím  jsou k disposici přehledy za rok 2009, 2010 a  2011. Na stránkách ČKS naleznete i počty a úspěšnost zkoušek za uvedená období.

  Tuto skutečnost  zveřejňujeme zejména proto , že  informace o tom, že nečlen ČKS nemůže mít svého psa v registru psů BPP ČKS  jsou slušně řečeno naprosto nekorektní a pro tazatele  matoucí a zavádějící .  

  Chcete mít výsledky zkoušky evidované u ČKS  i  Vy ?  Chcete se pochlubit jejím složením ve zveřejněném  seznamu zkoušek za daný rok  na stránkách ČKS ?

   Registrujte se u ČKS !    

   U jedinců s průkazem původu vydaným ČKS, kteří splnili zkoušku u jiné organizace než je ČKS je třeba zaslat xerokopii potvrzení o vykonané zkoušce na adresu PK ČKS , tak aby mohla být uvedena u potomků daného jedince co nejdříve. I tato zkouška se následně objeví v přehledu vykonaných zkoušek, evidovaných ČKS.

  Evidenci zkoušek psů v registru BPP u jiných organizací  ČKS neprovádí !

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace k oznamovací povinnosti 5 a více fen

Na webu Státní veterinární správy jsou k dispozici odpovědi na nejčastěji kladené otázky týkající se povinnosti hlášení 5 a více fen. Najdete je  na https://www.svscr.cz/category/nejcastejsi-dotazy/hlaseni-chovu-peti-a-vice-fen-starsich-12-mesicu/.

Odkaz: https://www.svscr.cz/category/nejcastejsi-dotazy/hlaseni-chovu-peti-a-vice-fen-starsich-12-mesicu
Autor: Vladimíra Tichá

 http://www.cmku.cz/cz/detail-clanku/informace-k-oznamovaci-povinnosti-5-a-vice-fen